Årets toppscorar 4.div herrer - Mads Wie
Mads vart toppscorar for 3. sesong på rad!

Det er vel ingen stor overraskelse at storscoraren frå Gloppen vart toppscorar i Stryn også i 2017, og med sine 31 scoringar toppa han også lista for Kretsligaen. 

Mads står no med imponerande 80 scoringar på 76 kampar for Stryn. Også Mads fekk pokal og gåvesjekk på kr 2.000 samt saccosekk frå Sacco Of Norway AS!