Årets lagspelar Fair Play herrer: Mathias Ullebø Garlid og Emil Allesøe
Også lagspelarprisen på herrelaget vart delt mellom to spelarar i år.  Emil var ikkje tilstades og Mathias mottok dermed prisen for begge to. Her i lag med prisutdelar og avtroppande herretrenar Johann Sigurdsson.

Vi gratulerer med pokal og gåvekort kr 1.000 frå vår sponsor PreTre AS!