Hugs årsmøte onsdag 3.februar
Onsdag 3.februar 2021 kl 19.00 er det Årsmøte i Stryn Fotball på Stryn Vidaregåande Skule:

Sakliste
1. Godkjenning av stemmeberettiga
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2020
6. Fastsetting av treningskontingent for 2021
7. Godkjenning av budsjett for 2021
8. Val

På grunn av Covid-19 og smittevern, må vi ha påmelding og gjer samstundes merksam på at om situasjonen tilseier det, kan møtet bli halde på TEAMS. Følg med på heimesida til Stryn Fotball eller på Facebook.

Påmelding innan 3.februar 2021 kl 12.00 på e-post: post@stryn-fotball.com
          
Vel møtt!