Hugs årsmøte onsdag 16.mars 
Onsdag 16.mars 2022 kl 19.00 er det Årsmøte i Stryn Fotball på Stryn Vidaregåande Skule!

Sakliste
1. Godkjenning av stemmeberettiga
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2021
6. Fastsetting av treningskontingent for 2022
7. Godkjenning av budsjett for 2022
8. Val
9. Tankar rundt utvikling av stadionområdet
10. Markering av Stryn Fotball sitt 100-årsjubileum 2022
11. Kiosk/Kafe i Basishallen

Vel møtt!