Sakliste til Årsmøte 21.03.23.
Tysdag 21.mars 2023 kl 19.00 er det Årsmøte i Stryn Fotball Cafeen i Basishallen på Stryn Stadion!
Sakliste

1. Godkjenning av stemmeberettiga
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2022
5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2022
6. Fastsetting av treningskontingent for 2023
7. Godkjenning av budsjett for 2023
8. Val

Vel møtt!