Årets unge spelar Simen Lillevik fekk i tillegg overrekt gåvesjekk på kr 5.000 frå vår sponsor Sparebanken Vest ved Lisbeth Mikkelsen!