Foreldrevettregler
Fotball for aldersbestemte lag kan utfordre oss som foreldre på mange måter. Måten vi oppfører oss på på sidelinja er viktig for den opplevelsen ungene har. Under finner dere noen råd som vi vil skal kjennetegne gode lag i Stryn Fotball.
 • Møt frem til kamper og trening – barna/ungdommen ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillere under kampen – ikke bare dine egne.
 • Oppmuntre i både medgang og motgang – ikke gi kritikk.
 • Respekter laglederens bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke lagleder under kampen.
 • Se på dommeren som en rettleder. Ikke kritiser avgjørelsene.
 • Hjelp ditt barn/ungdomtil å tåle både seier og tap.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare resultat.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Klubben trenger din hjelp.
 • Tenk på at det er ditt barn/ungdom som spiller fotball og ikke du.
 • Husk at det viktigste av alt er at ditt barn/ungdom trives og har det gøy sammen med venner.
 • Still opp når klubben ber om din hjelp.
LYKKE TIL MED FOTBALL SESONGEN !