Teknikkskulen startar opp i veke 47
Stryn Fotball sin fotballskule for born 7-9 år er tilbake med oppstart tirsdag 21.november!

Stad: Strynehallen
Tid: Tirsdagar kl 15.15 - 16.30 til 20.mars 2018.
Alder: 7-9 år (født 2008-2010)

Instruktørar: Roger Viem, Roar Haugstveit og Daniel Øien

Teknikkskulen passar for alle fotballinteresserte gutar og jenter i Stryn!

OBS! Begrensa antall plassar så vær raskt ute med påmelding! Det vert sendt ut stadfesting til deltakarane seinast dagen etter påmelding.

Deltakaravgift: kr 1.000 pr deltakar (20% søskenmoderasjon)

Følg linken under for påmelding:
Teknikkskulen 2017/18