Sakliste for Årsmøte Stryn Fotball
 
Tysdag 30.jan kl 19.00 er det klart for Årsmøte, her finn du sakslista:
Årsmøte Stryn Fotball 

Tid:   Tysdag 30.01.18 kl 1900
Stad:  Isehaug Kafeteria

Sakliste
1. Godkjenning av stemmeberettiga
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgangog godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2017
6. Fastsetting av treningskontingent for 2018 og kompensasjon for kritiske roller
7. Godkjenning av budsjett for 2018
8. Val
9. Orienteringssak
            - Orientering om Arena Stryn V/Torstein Tvinnereim
           
Vel møtt!