Hugs Årsmøtet onsdag 6.februar kl 19.00
Onsdag 6.februar kl 19.00 er det Årsmøte i Stryn Fotball på Isehaug Kafeteria 

Sakliste
1. Godkjenning av stemmeberettiga
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2018
6. Fastsetting av treningskontingent for 2019 og kompensasjon for sentrale roller roller
7. Godkjenning av budsjett for 2019
8. Val

           
Vel møtt!