Årets toppscorar 5.div herrer - John Marius Berger
For 3.gong siste 5 åra vart John Marius Berger toppscorar for Stryn sitt lag i 5.div! 

14 scoringar for Stryn 2 sesongen 2019 gjorde at han kunne motta pokal og gåvekort kr 1.000 gjeve av Stryn Trelast - Byggtorget under fotballfesten.

På biletet ser vi John Marius saman med trenar Geir Inge Rake.