Grasrot-trener kurs i Stryn
Stryn Fotball og NFF Sogn og Fjordane arrangerer i vår Grasrottrenar-kurs i Stryn. Kurset starta opp onsdag 3.mars med modulane 1 og 2 med 6 ivrige deltakarar. 

Det er liten tvil om at deltakarane er i gode hender med Johann Sigurdsson som kursleiar, saman med våre to Trenarveiledarar Jørn Peder Sætre og Hanna Tenden. På biletet ser vi Johann i kjent stil på feltet i lag med nokre av Stryn sine Gutar 12 år som velvillig stiller som markørar på kurset.Det er også planar om gjennomføre modulane 3 og 4 før sesongstart!